SKU: 54047 | Enoletnice

Bidens Bidy Boom Flame Ø 12 - Bidens Bidy Boom

1,99 €

SKU: 54074 | Enoletnice

Verbena Wicked Hot Pink Ø 12

1,99 €

SKU: 48614 | Enoletnice

Bidens Bidy Boom Red Eye Ø 12 - Bidens Bidy Boom

1,99 €

SKU: 54048 | Enoletnice

Bidens Goldstrike Ø 12 - Bidens

1,99 €

SKU: 48617 | Enoletnice

Pelargonija Big5 Red Devil Ø 12 - Pelagronium Big 5

1,99 €

SKU: 54062 | Enoletnice

Pelargonija Flamingo Ø 12 - Pelarginium Flamingo

2,60 €

SKU: 54063 | Enoletnice

Petunija Peppy Blue Ø 12 - Petunia Peppy Blue

1,99 €

SKU: 54064 | Enoletnice

Petunija Peppy Hot Red Ø 12 - Petunia Peppy Hot Red

1,99 €

SKU: 54073 | Enoletnice

Potunija Dark Red Ø 12 - Potunia Dark Red

1,99 €

SKU: 48620 | Enoletnice

Verbena Empress Sun Red Ø 12

1,99 €

SKU: 49818 | Enoletnice

Verbena Empress Sun Violet Ø 12

1,99 €