Prenova in optimizacija učinkovitosti poslovnih procesov nabavne verige (supply chain) Prenova in optimizacija učinkovitosti poslovnih procesov nabavne verige (supply chain) - Floraexpress spletna trgovina
0

Prenova in optimizacija učinkovitosti poslovnih procesov nabavne verige (supply chain)

Prenova in optimizacija učinkovitosti poslovnih procesov nabavne verige (supply chain)
1,00 €
1,00 €

Zaloga: Na zalogi

Dostava od 3 do 8 delovnih dni

Šifra (SKU): 52625

 
MGRT-logotip


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Naziv operacije: Prenova in optimizacija učinkovitosti poslovnih procesov nabavne verige (supply chain)
Kratica operacije: OSP

Opis operacije z namenom in cilji operacije:
S projektom OSP bomo z optimiziranjem vseh nabavnih in ostalih procesov v enoten sistem zagotovili poenostavitev procesov, ki bodo povezani z inteligentnim sistemom vodenja. Ti bodo skupaj pod okriljem digitalnega sistema za planiranje resursov podjetij ERP pozitivno vplivali na nadaljnje procese.
 

VITKO POSLOVANJE

Z načinom vitkega poslovanja imamo potrebe po izboljšanju za:

 1. višjo učinkovitost procesov v nabavi in dobavi blaga;
 2. manjšo izgubo vseh virov v procesih;
 3. izboljšano motivacijo zaposlenih;
 4. izboljšano kakovost storitev in višjo lojalnost kupcev (odjemalcev);
 5. manj odvečnega dela v procesih;
 6. krajše taktne čase;
 7. boljše izkoriščanje obstoječih kapacitet;
 8. krajšanje časa izvajanja procesov (večja pretočnost, odzivnost);
 9. povečanje zadovoljstva vseh udeležencev v procesih nabave;
 10. boljšo administrativno učinkovitost in podporo pri poslovanju;
 11. manj režijskih stroškov;
 12. boljšo preglednost nad procesi (vizualizirati procese);
 13. manjšo odvisnost od preizkušanja in ocenjevanja (ukrepanje na podlagi dejstev);
 14. večjo produktivnost, manjše stroške, večjo stroškovno učinkovitost;
 15. boljšo cenovno konkurenčnost na trgu;
 16. kreiranje stabilne platforme in izboljšanje učinkovitosti, produktivnosti;
 17. hitrejše učenje in napredek;
 18. nove priložnosti za raznovrstne procesne inovacije, saj inovativnost (posameznika, timov, organizacije, družbe) vedno bolj postaja pogoj konkurenčnosti ter s tem poslovnega, osebnega in narodnega preživetja.
 

VITKI POSLOVNI PROCESI

Načrtujemo:

 1. čim preprostejše obvladovanje procesov z manj človeškega napora;
 2. čim manj izgub v procesih (čakanje, zaloge, transport, preveč vrednosti, prevelika proizvodnja, gibanje, popravila, napačno vključeni/vodeni sodelavci);
 3. postati visoko odziven na zahteve kupcev (naših odjemalcev);
 4. proizvajati izdelke oz. izvajati storitve vrhunske kakovosti; učinkovitejše in gospodarno.

Naš projekt bi zajemal long tailing dobavni proces, predvsem poenostavitev in odpravo kompleksnosti. Trenutni procesi vsebujejo preveč delovnih nalog in deležnikov, da bi bili učinkoviti in dnevno uporabni.
 

UČINKOVITO UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROCESOV

Naše upravljanje poslovnih procesov osredotočamo na učinkovito prenovo za pametnejši sistem in procese. Osredotočili se bomo na iskanje in definiranje izgub ter njihovih izvorov (ROOT CAUSE) v nabavni verigi za povečanje kontrole nad procesi nabavne verige. Osredotočili se bomo na slednje posledice izgub:

 1. napačno vključeni – vodeni zaposleni;
 2. čakanje – ozka grla;
 3. zaloge;
 4. transport;
 5. izgube vrednosti;
 6. prevelike zaloge;
 7. gibanje;
 8. napake.  
 

Finančna podpora:
Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Rezultati operacije:
Operacija optimizacije procesov nabavne verige bo obsegala:

 1. oddelek za naročila;
 2. oddelek za prevzem in skladiščenje;
 3. oddelek za prodajo;
 4. oddelek za pakiranje in dostavo;
 5. kadrovsko področje
 6. ter posledično tudi oddelek za finance.
 

Projekt bo v celoti izboljšal konkurenčnost našega podjetja predvsem z zmanjšanjem poslovnih stroškov, kar pomeni da bomo z izboljšanimi optimiziranimi procesi, ki sodelujejo v procesih celotne nabavne verige prihranili na času, ki ga zaposleni porabijo od pridobivanja in realizacije naročila. Čas porabljen za izvedbo se bo tako zmanjšal, kar pomeni, da bodo v enakem času bolj učinkoviti in bodo lahko izvedli več naročil, kot jih lahko sedaj. Z zmanjšanimi stroški in izboljšanimi procesi bomo izboljšali poslovanje podjetja in naredili korak k večji produktivnosti in dodani vrednosti podjetja. S tem se bodo povečale možnosti za rast in razvoj, tako iz vidika notranje rasti in kot rasti prihodkov. Prihodke bomo lahko investirali še za optimizacijo drugih poslovnih procesov, ki si jih prizadevamo in s tem dosegali še večjo stopnjo rasti. Na podlagi zastavljenega sistema bomo izboljšali konkurenčnost tudi na podlagi zbiranja informacij, dobrih praks in preglednosti obstoječega ter preteklega stanja s čimer bomo omogočili tudi bolj varno odločanje za nove posege, posle in posodabljanje procesov znotraj podjetja, s katerimi bomo učinkoviteje poslovali. Tako bomo izboljšali konkurenčnost pred drugimi podjetji v panog.