Floraexpress
0

Digitalna transformacija podjetja Vrtko d. o. o.

Naziv projekta: Digitalna transformacija podjetja Vrtko d.o.o.

Obdobje izvajanja projekta: 23.03.2020 – 30.09.2021

Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si

Projekt je bil izbran v sklopu Javnega razpisa ''Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)'', št. operacije OP20.06598.

Višina sofinanciranja: 98.325,00€

Opis in cilji projekta:

Z namenom izboljšanja konkurenčnega položaja podjetja Vrtko d. o. o. na trgu, dviga dodane vrednosti na zaposlene s pomočjo usposabljanj za delo z digitalnimi orodji ter povečanja prodaje kupcem na osnovi prediktivne analitike in zagotavljanja podpore kupcem v vseh fazah življenjskega cikla želimo na temelju natančno opredeljenega akcijskega načrta za obdobje od marca 2020 do septembra 2021, v katerem smo postavili temelje digitalne transformacije našega podjetja, optimizirati tako naše interne kadrovske procese kot tudi poslovna procesa maloprodaje in veleprodaje. ​​​​​​​

Z izvedbo operacije v sklopu digitalne transformacije podjetja se naša prizadevanja k digitalizaciji ne bodo zaključila, saj bomo v skladu s postavljeno digitalno strategijo tudi v prihodnje sledili novim trendom in razvoju spletne prodaje kot tudi kontinuirano preko dodatnih izobraževanj nadgrajevali digitalne kompetence naših zaposlenih ter skrbeli za nadaljnji razvoj digitalne kulture našega podjetja, saj se zavedamo, da so vlaganja v digitalizacijo in digitalne veščine zaposlenih ključna za izboljšanje konkurenčnega položaja podjetja na trgu v sodobnem času.

Cilji projekta glede na ključna področja:

  • Izkušnja kupca: enoten CRM sistem za vodenje evidenc kupcev, ki bo našemu prodajnemu osebju zagotovil več časa za svetovanje v fizičnih poslovalnicah in pri fazah spletnega nakupovanja s ciljem boljše nakupovalne izkušnje in povečanja povprečnih vrednosti nakupov; s pomočjo napredne segmentacije ter prediktivne analitike želimo povečati prodajo in okrepiti zvestobo članov našega kluba in spletnih kupcev; click & collect brezkontaktni prevzem naročil v poslovalnicah za namen hitrejše obdelave spletnih naročil, krajšega časa izdaje spletnega naročila kupcu in večje cenovno konkurenčnost do kupca; dark store različica spletne trgovine za namen hitrega prilagajanja Covid-19 ukrepom; aplikacija seznam želja za boljšo prilagojenost promocij in personaliziranih spletnih ponudb
  • Podatkovna strategija: vzpostavitev CRM sistema za napredno segmentacijo kupcev in članov kluba za pripravo promocijskih ugodnosti, e-novičnikov in personaliziranih ponudb; centralizacija prihodkovnih in stroškovnih podatkov za celotno podjetje za namen “in time” spremljanja in analiz poslovanja, svetovanja strankam ter sprejemanja informiranih poslovnih odločitev
  • Procesi in digitalne rešitve, digitalni poslovni modeli: optimizacija poslovnih procesov vodenja zalog in prodaje; razvoj interaktivnega vmesnika za kreiranje darilnih in sožalnih paketov za trženje dodatnih storitev
  • Strategija razvoja kadrov: dvig digitalnih kompetenc kadrov na področju prodaje, nabave, marketinga in financ
  • Kibernetska varnost: vzpostavitev varnejšega digitalnega okolja v skladu z uredbo GDPR in veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov; omejitev pravic zaposlenih glede na njihovo vlogo v podjetju.
  • Vpliv na okolje: optimizacija poslovnih procesov vodenja zalog in prodaje za namen zmanjšanja papirnega poslovanja